HN: 0915.804.000 - 0964.607.111
TP. HCM: 0912.8000.96

Sản Phẩm

Gầu Phun Vữa
Giá bán: 2.500.000 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY AHP-800
Giá bán: 8.900.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-1900B
Giá bán: 12.500.000 vnđ
MÁY PHUN MATIT,SƠN H9000
Giá bán: 29.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-990
Giá bán: 9.900.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN H680
Giá bán: 7.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-1425
Giá bán: 4.950.000 vnđ
Súng Phun Sơn -AHP
Giá bán: 650.000 vnđ
PEC Phun Sơn - AHP
Giá bán: 350.000 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY AHP-900
Giá bán: 9.900.000 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY AHP-600
Giá bán: 6.900.000 vnđ
Mỏ Vịt phun sơn
Giá bán: 150.000 vnđ
MÁY PHUN MATIT( BỘT BẢ) AHP-1095
Giá bán: 78.000.000 vnđ
MÁY PHUN MATIT(BỘT BẢ) AHP-980
Giá bán: 88.000.000 vnđ
Máy Phun Sơn AHP-2200BL
Giá bán: 16.000.000 vnđ
Máy Phun Chống Thấm
Giá bán: 48.000.000 vnđ
Máy Nghiền NB-01
Giá bán: 13.500.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-5900D
Giá bán: 26.800.000 vnđ
Máy khuấy đôi R6203
Giá bán: 3.000.000 vnđ
Máy khuấy đơn LM-6021B
Giá bán: 1.500.000 vnđ
Máy Bào Tường MX120
Giá bán: 4.200.000 vnđ
« 1 2 3 4 »