HN: 0915.804.000 - 0964.607.111
TP. HCM: 0912.8000.96

Sản Phẩm

Máy Phun Bê Tông KSP III (9m3/h)
Giá bán: 95.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP II (7m3/h)
Giá bán: 88.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)
Giá bán: 77.000.000 vnđ
Máy Phun Vữa P40C
Giá bán: 108.000.000 vnđ
Máy phun vữa P40B-I
Giá bán: 98.000.000 vnđ
Máy bơm vữa 2 Piston HJB3.5A
Giá bán: 30.000.000 vnđ
Máy phun matit, chống thấm YL-PJ03
Giá bán: 31.500.000 vnđ
Máy phun vữa trục vít GJB
Giá bán: 85.000.000 vnđ
MÁY BƠM VỮA UBJ - 1.8
Giá bán: 45.000.000 vnđ
Máy phun vữa RPT30
Giá bán: 85.000.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2569
Giá bán: 29.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2539
Giá bán: 29.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-5900C
Giá bán: 23.000.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-3900
Giá bán: 10.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-3500
Giá bán: 16.800.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-2200
Giá bán: 13.000.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-1900
Giá bán: 10.500.000 vnđ
MÁY PHUN SƠN AHP-5500B
Giá bán: 17.000.000 vnđ
« 1 2 3 4 »