HN: 0915.804.000 - 0964.607.111
TP. HCM: 0912.8000.96

Sản Phẩm

Xi Lanh Bơm Keo
Giá bán: 12.000 vnđ
Máy đục rãnh tường AHP-01
Giá bán: 10.500.000 vnđ
Máy phun bê tông diesel PZ
Giá bán: 170.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP II (7m3/h)
Giá bán: 88.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)
Giá bán: 77.000.000 vnđ
MÁY PHUN BÊ TÔNG KHÔ PZ-5B
Giá bán: 35.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP III (9m3/h)
Giá bán: 95.000.000 vnđ
EPOXY 2 THÀNH PHẦN E206S
Giá bán: 700.000 vnđ
KEO PU CHỐNG THẤM AHP-669
Giá bán: 2.400.000 vnđ
KEO PU CHỐNG THẤM AHP-668
Giá bán: 2.400.000 vnđ
MÁY PHUN CHỐNG THẤM YL-PJ04
Giá bán: 25.000.000 vnđ
MÁY PHUN CHỐNG THẤM YL-PJ03
Giá bán: 31.500.000 vnđ
KIM BƠM KEO PU - EPOXY
Giá bán: 4.500 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY AHP-500
Giá bán: 6.500.000 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY SL-500
Giá bán: 8.500.000 vnđ
MÁY BƠM KEO PU-EPOXY AHP-700
Giá bán: 7.900.000 vnđ
Máy phun matit, chống thấm YL-PJ03
Giá bán: 31.500.000 vnđ
« 1 2 3 4 »