HN: 0915.804.000 - 0964.607.111
TP. HCM: 0912.8000.96
Trang chủ » Sản Phẩm Máy Phun Vữa, Bê Tông

Sản Phẩm Máy Phun Vữa, Bê Tông

Gầu Phun Vữa
Giá bán: 2.500.000 vnđ
Máy phun bê tông diesel PZ
Giá bán: 170.000.000 vnđ
MÁY PHUN BÊ TÔNG KHÔ PZ-5B
Giá bán: 35.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP III (9m3/h)
Giá bán: 95.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP II (7m3/h)
Giá bán: 88.000.000 vnđ
Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)
Giá bán: 77.000.000 vnđ
Máy Phun Vữa P40C
Giá bán: 108.000.000 vnđ
Máy phun vữa P40B-I
Giá bán: 98.000.000 vnđ
Máy bơm vữa 2 Piston HJB3.5A
Giá bán: 30.000.000 vnđ
Máy phun matit, chống thấm YL-PJ03
Giá bán: 31.500.000 vnđ
Máy phun vữa trục vít GJB
Giá bán: 85.000.000 vnđ
MÁY BƠM VỮA UBJ - 1.8
Giá bán: 45.000.000 vnđ
Máy phun vữa RPT30
Giá bán: 85.000.000 vnđ