Máy phun sơn, bột bả | anhhungphat.vn

Máy phun sơn, bột bả

MÁY PHUN MATIT AHP-6000 (3 PHA) -30%

MÁY PHUN MATIT AHP-6000 (3 PHA)
NSX: | AHP-6000(3 pha)
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
32.200.000 ₫ 46.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Từ 26/8 - 16/9 

Mua ngay

MÁY PHUN MATIT AHP-6900  (3 PHA) -0%

MÁY PHUN MATIT AHP-6900 (3 PHA)
NSX: | AHP-6900 (3 PHA)
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
56.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 3,92 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-3500 -30%

MÁY PHUN SƠN AHP-3500
NSX: | AHP-3500
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
11.760.000 ₫ 16.800.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,17 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-5500A ( KHÔNG CHỔI THAN) -30%

Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
10.500.000 ₫ 15.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,05 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-5500B -30%

Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
9.800.000 ₫ 14.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Từ 26/8 - 16/9 

Mua ngay

Máy phun sơn mini JS-HH12A -0%

Máy phun sơn mini JS-HH12A
NSX: Putter | JS-HH12A
Bảo hành: 3 tháng
950.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 95K

Mua ngay

Máy phun sơn AHP-3900 -0%

Máy phun sơn AHP-3900
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-3900
Bảo hành: 1 năm động cơ + hệ thống truyền động
7.500.000 ₫
Khuyến mãi:

 Voucher 750.000đ

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN ZS-450 BAOBA (bản cao cấp) -0%

MÁY PHUN SƠN ZS-450 BAOBA (bản cao cấp)
NSX: Anh Hưng Phát | BAOBA-ZS450
Bảo hành: 6th động cơ + hệ thống truyền động
4.900.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 490.000đ

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN ZS-450 BAOBA (bản thường) -0%

MÁY PHUN SƠN ZS-450 BAOBA (bản thường)
NSX: Anh Hưng Phát | BAOBA-ZS450
Bảo hành: 6 tháng
4.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 450.000đ

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT BẢ H9000 -0%

MÁY PHUN BỘT BẢ H9000
NSX: Anh Hưng Phát | H9000
Bảo hành: 2 năm động cơ + 1 năm hệ thống truyền động
26.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,65 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-280E -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-280E
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-280E
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
11.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,15 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN H990 -0%

MÁY PHUN SƠN H990
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-H990
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
9.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 950.000đ

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT BẢ AHP-980E Blue -0%

MÁY PHUN BỘT BẢ AHP-980E Blue
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-980E BLUE
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
68.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 6,8 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-1900 -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-1900
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-1900
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
9.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 950.000đ

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-2200 -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-2200
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-2200
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
13.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,3 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-2200B -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-2200B
NSX: Anh Hưng Phát | 2200B
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
15.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,5 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-440I -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-440I
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-440i
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
10.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,05 triệu

Mua ngay

Máy phun sơn AHP-380E -0%

Máy phun sơn AHP-380E
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-380E
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
18.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,85 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN GRACO 390 PC -0%

MÁY PHUN SƠN GRACO 390 PC
NSX: Anh Hưng Phát | GRACO 390 PC
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
25.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,5 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-2200L -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-2200L
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-2200L
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
14.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,4 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-5900D -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-5900D
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-5900D
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
26.800.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,68 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN AHP-5900C -0%

MÁY PHUN SƠN AHP-5900C
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-5900C
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
23.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,3 triệu

Mua ngay

Máy Phun Sơn AHP-2200BL -0%

Máy Phun Sơn AHP-2200BL
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-2200BL
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
16.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 1,6 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2539 -0%

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2539
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-2539 
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
29.800.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,98 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2549 -0%

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2549
NSX: Anh Hưng Phát |  AHP-2549
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
29.800.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,98 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2569 -0%

MÁY PHUN SƠN DẦU, EPOXY AHP-2569
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-2569 
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
29.800.000 ₫
Khuyến mãi:

Tặng Voucher 2,98 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT BẢ GK-7000 -0%

MÁY PHUN BỘT BẢ GK-7000
NSX: Anh Hưng Phát | GK-7000
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
29.500.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 2,9 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT BẢ  AHP-7900 -0%

MÁY PHUN BỘT BẢ AHP-7900
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-7900
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
55.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 5,5 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT BẢ AHP-8900 -0%

MÁY PHUN BỘT BẢ AHP-8900
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-8900
Bảo hành: 2 năm
49.500.000 ₫
Khuyến mãi:

 Voucher 4,9 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN MATIT( BỘT BẢ) AHP-1095 -0%

MÁY PHUN MATIT( BỘT BẢ) AHP-1095
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-1095
Bảo hành: 2 năm
78.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 7,8 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN MATIT(BỘT BẢ) AHP-980E -0%

MÁY PHUN MATIT(BỘT BẢ) AHP-980E
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-980
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
88.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 8,8 triệu

Mua ngay

MÁY PHUN BỘT MATIT ( BỘT TRÉT) AHP-980G  -0%

MÁY PHUN BỘT MATIT ( BỘT TRÉT) AHP-980G 
NSX: Anh Hưng Phát | AHP-980G 
Bảo hành: 2 năm động cơ +1 năm hệ thống truyền động
98.000.000 ₫
Khuyến mãi:

Voucher 9,8 triệu

Mua ngay